Wyposażenie

Laboratorium dysponuje halą o powierzchni użytkowej blisko 500 m2 wyposażoną między innymi w stend badawczy posadowiony na płycie żelbetowej mogącej przenosić duże obciążenia, suwnicę o udźwigu 5 ton oraz bogate zaplecze techniczne.

Podstawowe wyposażenie Laboratorium stanowią następujące maszyny i urządzenia:

Statyczno-dynamiczny system badawczy z napędem hydraulicznym o nominałach 100 kN, 400 kN, 1000 kN Schenck-Instron

Modułowy system pomiarowy  na bazie wzmacniaczy Quantum HBM

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa z napędem elektromechanicznym  o nominale 1200kN Zwick/Roell Z1200

Maszyna wytrzymałościowa z napędem hydraulicznym o nominale  6000 kN Zwick/Roell Z6000

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa z napędem elektromechanicznym  o nominale 100 kN Zwick/Roell Z100

Mikroskop skaningowy SEM EVO 10 MA Zeiss wraz z mikroanalizatorem EDS XFlash 6/30 Brukerr