Mikroskop skaningowy

Mikroskop skaningowy SEM EVO 10 MA Zeiss wraz z mikroanalizatorem EDS XFlash 6/30 Bruker

Detektory:

  • SE  obrazujący topografię, morfologię i strukturę w trybie wysokiej próżni
  • BSD  obrazujący różnice fazowe oraz kontrast fazowy w trybie wysokiej i zmiennej próżni
  • VPSE  obrazujący topografię, morfologię i strukturę w trybie zmiennej próżni
  • EPSE    obrazujący topografię, morfologię i strukturę w trybie   niskiej próżni
  • EDS pozwalający na  identyfikację składu pierwiastkowego  materiałów
  • średnica wnętrza komory  300 mm, wysokość 220 mm
  • komora wyposażona w  9 portów sprzętowych
  • stolik  wyposażony w uchwyt karuzelowy umożliwiający montaż 9 próbek z identyfikacją ich położenia
  • stolik o zakresie ruchu w osi: X-80 mm, Y-100 mm, Z-35 mm, z rotacją 360o oraz przechyłem w przedziale od 0o do 90o