System badawczy

Statyczno-dynamiczny system badawczy z napędem hydraulicznym o nominałach 100 kN, 400 kN, 1000 kN Schenck-Instron

Przestrzeń robocza:

  • rozpiętość podpór do 12 m
  • wysokość elementów do badań do 2,5 m
  • szerokość elementów do badań do 2,8 m

Podstawowe schematy badawcze:

  • zginanie
  • ściskanie
  • rozciąganie 

Podstawowe parametry:

  • dwie ramy obciążeniowe do 25000 kN każda
  • układ napędowy hydrauliczny o wydajności 170 l/min przy ciśnieniu 230 bar