Oferta

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oferuje wykonywanie badań w następujących obszarach:

I. Badania mieszanki betonowej, betonu stwardniałego i zapraw:

 • badanie konsystencji,
 • badanie wytrzymałości na ściskanie,
 • badanie wytrzymałości na rozciąganie,
 • określenie wodoszczelności,
 • badanie modułu sprężystości.

II. Badania właściwości mechanicznych metali i wyrobów metalowych:

 • wykonywanie statycznej próby rozciągania,
 • określenie wytrzymałości na obciążenia cykliczne,
 • określenie podatności na odkształcenia plastyczne.

III. Badania systemów przytwierdzenia szyny do podkładów lub nawierzchni bezpodsypkowej:

 • przeprowadzenie próbnego obciążenia mocowania systemu przytwierdzenia szyny,
 • określenie sztywność statyczna i dynamicznej przekładki podszynowej,
 • określenie pionowej sztywność statycznej i dynamicznej systemu przytwierdzenia szyny,
 • określenie tłumienia obciążeń dynamicznych sytemu przytwierdzenia szyny,
 • wyznaczenie oporu podłużnego szyny względem podłoża,
 • wyznaczenie siły docisku szyny,
 • określenie oporu na skręcanie szyny względem podłoża,
 • określenie skutków obciążeń powtarzalnych systemu przytwierdzenia szyny,
 • pomiar rezystancji systemu przytwierdzenia szyny,
 • określenie efektu działania trudnych warunków środowiska na elementy przytwierdzenia szyny.

IV. Badania podkładów i podrozjazdnic z betonu sprężonego:

 • określenie rysoodporności części podszynowej przy obciążeniu statycznym,
 • określenie rysoodporności części środkowej przy obciążeniu statycznym w pozycji normalnej i odwróconej,
 • określenie rysoodporności części podszynowej przy obciążeniu dynamicznym i zmęczeniowym.

V. Badania nośności wielkogabarytowych elementów żelbetowych:

 • określenie nośności na zginanie,
 • określenie nośności na ścinanie.

VI. Badania wybranych właściwości kamienia naturalnego:

 • określenie wytrzymałości na ściskanie,
 • określenie nasiąkliwości,
 • określenie nośności,
 • wyznaczenie siły niszczącej przy otworze na kołek.